Ett hållbart företagande

För att driva ett företag långsiktigt behöver man arbeta med sin samtid och med samhället man verkar i.

Vi är och försöker vara en aktiv part i staden Falkenberg. Men Falkenberg är en del av en allt mer globaliserad värld och vi tror att samarbete, nya erfarenheter och nyfikenhet är rätt väg att gå, snarare än isolering och nostalgi.

Ekonomisk hållbarhet

Eftersom vi är ett familjeföretag behöver vi inte hantera aktieägare som förväntar sig utdelning. Vi och Ikea har det gemensamt, att vi är övertygade om att det tar tid och kostar pengar att bygga ett hållbart företag, och att det är vi själva som vet när det är dags att gasa eller bromsa. Vi kommer aldrig göra avkall på varken nyfikenhet, kvalitet eller passion för att göra snabba vinster. Vi bygger för framtiden.

Miljömässig hållbarhet

Vårt hållbarhetstänk ska genomsyra våra fastigheter och i diskussioner med underleverantörer kommer vi fram till olika miljöanpassade val såväl inomhus som utomhus.  Vi har en tydlig miljöprofil och vi använder bara grön el.

Anpassat efter era behov

Räcker inte lokalerna till, eller är ni på jakt efter ert första kontor? Vi anpassar efter era behov.

Rialto Properties
Kanslistvägen 12B
311 39 Falkenberg

Telefon: 0346-120 00
martin@rialtoproperties.se